niedziela, 25 grudnia 2011

                            "Miłość nigdy nie skończyła przemawiać i tym lepiej się wypowiada, im poetyczniej jest wymarzona. Marzenia dwóch samotnych dusz delikatnie przysposabiają
do kochania. Realista miłosnego zapału dostrzeże w tym jedynie ulotne formułki. A przecież wielkie miłosne zapały dojrzewają w wielkich marzeniach. Odrywając ją od całej jej nierealności, okalecza się rzeczywistość miłości."
(Gaston Bachelard, "Poetyka marzenia")

http://www.youtube.com/watch?v=9wA_S8TlLu0&feature=g-vrec&context=G29a7d90RVAAAAAAAABw

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz